«Traume, stress og spenninger er en del av alles liv,
     men vi innser sjeldent hvor dypt disse opplevelsene
     blir etset inn i kropp og sinn»

– Dr David Berceli PhD, Grunnlegger av TRE

Tension/Trauma Releasing Exercices

 • 7 -dyptvirkende øvelser for behandling av spenninger stress og traumer
 • Benyttes for å mobiliserer kroppens selvregulerende potensiale og gjennopprette indre ro
 • Et verktøy du kan bruke selv hjemme . Øvelsene er enkle når de er innlært og kan også etterhvert kombineres med annen treningsrutine
 • Anvendes internationalt av bedrifter,organisasjoner,skoler, yrkesgrupper der man ofte møter på spenninger og stress .
 • TRE ble utviklet av David Berceli PhD felttraumatolog og bioenergetisk terapeut ,mens han arbeidet med krigsrammede mennesker bla i Afrika og i Midtøsten . Han har over 22års erfaring med rehabiliteringsprogram i ulike konfliktområder

Jeg underviser i TRE  til selvbruk via kurs eller i individuelle sessioner.

Dr David Berceli sier dette om TRE:
«Tension and Trauma Releasing exercises were originally developed to address the impacts of traumatic experiences on the body; however, we have come to learn that TRE benefits all people. Hurtful experiences, stress, and tension are part of everyone’s life and we often do not realize how these experiences are etched deep in the mind and body. TRE, unlike other modalities, is designed to rid the body of this deeply held physical tension and bring the body back to a natural balance where all the systems are working in harmony. New benefits of TRE reveal themselves everyday, as the body releases held tension and traumatic events.  Healing occurs on many different levels both physical and emotional. By reducing stress and tension levels within the body, these exercises have secondary benefits that encompass many areas of an individual’s life, such as those listed below.

Reported Benefits Include:

 • Less Worry & Anxiety
 • Reduces Symptoms of PTSD
 • More Energy & Endurance
 • Improved Marital Relationships
 • Less Workplace Stress
 • Better Sleep
 • Less Relationship Conflict
 • Reduced Muscle & Back Pain
 • Increased Flexibility
 • Greater Emotional Resiliency
 • Decreases Symptoms of Vicarious Trauma
 • Healing of Old Injuries
 • Lessened Anxiety surrounding Serious Illness
 • Relief from Chronic Medical Conditions

TRE is a simple and affordable process, proven effective in restoring the human spirit.