• Når vi er tilstede i livet er vi i kontakt med  vårt viktigste verktøy og vår største kraft.
  • Tilstedeværelsen gjør oss i stand til å gjøre de endringer som er nødvendig i hverdagen og frigjør oss fra fastlåste mønstre.
  • På et dypere nivå kan vår oppmerksomme tilstedeværelse bistå til å » rense»/ utlade traumatiske opplevelser i kropp og nervesystem så vi kan oppleve en tryggere og meningsfull hverdag.

 «Hvis tankene dine er preget av fortiden er opplevelsen av livet det samme. Fortiden gjentar seg i mangel på din tilstedeværelse her du er NÅ. Det er kvaliteten på din bevisthet i dette øyeblikket som former livet. Ikke din fortid i seg selv» ET

«Tilstedeværelse setter deg i kontakt med dine resursjer og kapasitet til å ikke bare gjøre så godt du kan,, men å gjøre det som er nødvendig»

«Studier og forskning viser til at praksis med Tilstedeværelse/Mindfulness/Meditasjon forbedrer kapasiteten til  å regulere følelser, øke kapasitet til å tenke klart samt reduserer negative tanke mønstre.  Det viser også til stor effekt på kroppslige funksjoner, immunforsvar og  stressreaktivitet samt bistår en generell følelse av velvære» (Kabat-Zinn-Schumacher,Rosenkranz,Muller)»

Kjøp CD

Les mer:
The power of now – Eckhart Tolle
Start with where You are – Pema Chödran
The Mindful brain -Daniel J.Siegel
Full catastrophe Living – Jon Kabat-Zinn,Ph.D