Jeg arbeider med en kombinasjon av SE terapi , NARM og Mindfulness
SE-passer for sjokk traumer, mens NARM bistår deg å hele relasjonstraumer
eller utviklingstraumer fra tidlig barndom.

Mindfulness er selve grunnlaget for dype endringer i livet.

1.
SE-TERAPI, SOMATIC EXPERIENCING ®Stress/sjokk og traume
er utviklet av Dr. Peter Levine, med Ph.D i medisinsk biofysikk og psykologi. Metoden gir oss en ny og revulosjonerende forståelse av hvordan traume,spenninger og stress setter seg i kroppen og påvirker nervesystemet – og hvordan vi kan forløse dette for å gjennvinne vår kraft og velvære. SE-tar utgangspunkt i at mennesket, på samme måte som dyr, har en naturlig iboende evne til  å frigjøre overoppladet energi, som er blitt sittende fast i truende situasjoner. Metoden kan derfor anvendes til å hele ettervirkninger av sjokk og traumer.Den er også velegnet til å regulere et stresset nervesystem. Gjennom fokus på å styrke egne ressurser, kan det startes en legende prosess der vi, ved hjelp av kroppen, kan slippe tak på gamle traumer og kan leve et meningsfylt liv.. http://www.traumahealing.com
L
es mer:
Waking the tiger – Peter A. Levine
In an unspoken voice – Peter A. Levine

2.
NARM TERAPI – Utviklingstraume – tilknyttnings og relasjons traume
En metode for behandling av tidlige overveldende opplevelser /traume.
Utviklingstraumer kan begynne alt før fødsel (I mors mave)  i barndom, ungdomstid og danner det fundamentet vår personlighet bygges på.
Bygget på «skjør grunn» påvirker det fundamentalt hvordan vi opplever livet
og vår kapasitet for gode og stabile relasjoner. For å håndtere nervøsitet, uro og  indre spenninger søker hjernen en forklaring  i våre aktuelle omgivelser . Uvitende om at opprinnelsen til den indre uroen er langt tilbake .Våre omgivelser kan da oppleves som dramatisk truende og resultere i en eaksjon som er er ute av proposjon til det som faktisk hender. Dette byr på mange smertefulle relationelle problemer.
NARM  bistår deg å undersøke hvordan tidlige overveldende opplevelser /utviklingstraumer påvirker dine relasjoner i dag .Det  bistår deg i å frigjøre indre spenninger, se klart og til å kunne leve ett liv med gode relasjon til deg selv og andre.

Dr Laurence Heller, PhD grunnlegger av  NARM:
« Det er en spontan bevegelse i oss alle for relasjoner,tilknytning, helse og livskraft.
Uansett hvor isolert vi har blitt, eller hvor alvorlig traume vi har opplevet, på et dypere nivå, akkurat
som en plante spontant beveger seg mot sol lyset, så er det i hver og en av oss en impuls for relasjon, tilknytning og heling.
Denne organiske impulsen er fundamentet for NARM»
For mer informasjon : se www.drlaurenceheller.com

Les mer: Healing developmental trauma, How early trauma affects self regulation, self image, and the capacity for relationship by Laurence Heller PhD