» Det er en spontan bevegelse i oss alle for relasjoner,tilknytning, helse og livskraft.
Uansett hvor isolert vi har blitt, eller hvor alvorlig traume vi har opplevet, på et dypere nivå, akkurat
som en plante spontant beveger seg mot sol lyset, så er det i hver og en av oss en impuls for relasjon, tilknytning og heling.
Denne organiske impulsen er fundamentet for NARM»Dr Laurence Heller, PhD grunnlegge av  NARM

NARM
(Neruro affective relational model for restoring connection)
er en metode for behandling av tidlige overveldende opplevelser /traumer
Litt om NARM:
Utviklingstraumer kan begynne alt før fødsel (I mors mave)  i barndom, ungdomstid og danner det fundamentet vår personlighet bygges på.
Bygget på «skjør grunn» påvirker det fundamentalt hvordan vi opplever livet
og vår kapasitet for gode og stabile relasjoner.
En forklaring er at; for å håndtere nervøsitet, uro og  indre spenninger søker hjernen en forklaring  i våre aktuelle omgivelser . Uvitende om at opprinnelsen til den indre uroen er langt tilbake.

Våre omgivelser kan da oppleves som dramatisk truende og resultere i en reaksjon som er er ute av proposjon
til det som faktisk hender. Dette byr på mange smertefulle relationele problemer.
NARM  bistår deg å undersøke hvordan tidlige overveldende opplevelser /utviklingstraumer påvirker dine relasjoner i dag , din evne til å være til stede på en funksjonell og givende måte. Det  bistår deg i å frigjøre indre spenninger, se klart og til å kunne leve ett liv med gode relasjon til deg selv og andre.

For mer informasjon : se www.drlaurenceheller.com